ที่ตั้งบริษัท

จำนวนรวม 53 สาขา
เครือข่ายสาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

เลขที่ 1518, 1518/1 และ 1518/2 ชั้น 3 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์: 11.00 - 20.00 น.
    วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 10.00 - 19.00 น.
  • โทร. : 074-339-609

ซีคอนสแควร์

เลขที่ 55 ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 11.00 - 20.30 น.
  • โทร. : 0-2065-3388

เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า

เลขที่ 15 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 11.00 - 20.30 น.
  • โทร. : 0-2245-4762-3