บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

วิสัยทัศน์

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

  • เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความจริงใจ
  • เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยความยินดี

คณะกรรมการ และผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

  • เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2004-5000
  • อีเมล : cs@aira-aiful.co.th