ทิปส์การเงิน

ติวเตอร์คุณภาพ สร้างรายได้เกินคาด

เตรียมพร้อมก่อนเป็นติวเตอร์

 style=

แม้จะเป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่ก็ต้องเตรียมตัว หลักการง่าย ๆ ในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นติวเตอร์ ประกอบด้วย

  • ฝึกเล่าเรื่องให้น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนสนใจและตั้งใจฟัง โดยเฉพาะนักเรียนยุคดิจิทัลที่กล้าคิดกล้าแสดงออก หากผู้สอนไม่มีเทคนิคการเล่าเรื่องให้นักเรียนจดจ่อและจดจำได้ ก็ยากที่จะดึงดูดสมาธิจากนักเรียนได้เป็นเวลานาน
  • ยกตัวอย่างให้ชัดเจน ไม่ว่าจะสอนวิชาอะไร นอกจากทฤษฎีและหลักการ การยกตัวอย่างสำคัญมาก เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ แก้โจทย์ต่าง ๆ ได้ เช่น เรียนภาษาต้องฝึกพูดจริงกับเจ้าของภาษา เรียนเลขต้องแก้สูตรได้ เป็นต้น
  • ถามตอบทุกข้อสงสัย จุดเด่นของติวเตอร์คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถตั้งคำถามได้อย่างเต็มที่ การเป็นติวเตอร์จึงต้องเตรียมคำตอบที่เข้าใจง่าย และฝึกถามตอบกับนักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย
  • สรุปบทเรียนให้เข้าใจง่าย เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ดีขึ้น ผ่านเอกสาร อีเมล หรือเครื่องมือบนโลกออนไลน์ที่มีประโยชน์ก็ช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่ดียิ่งขึ้น

เทคนิคการหานักเรียน

นอกจากการเตรียมตัวสอนแล้ว การหาผู้เรียนคือหัวใจสำคัญของการเป็นติวเตอร์ อันดับแรก ต้องเริ่มจากหลักสูตรหรือวิชาที่จะเปิดสอนว่าเหมาะกับเด็กประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย เมื่อชัดเจนแล้วการแปะประกาศที่บอร์ดของสถานศึกษาเป็นวิธีการที่ง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รองลงมาคือการประกาศทางเว็บไซต์ เช่น www.pantipmarket.com หรือเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น www.dek-d.com เป็นต้น และเว็บไซต์ที่ลงประกาศได้ฟรีที่มีให้บริการมากมาย

เมื่อมีลูกค้าเข้ามาเรียน แน่นอนว่าถ้าคะแนนและผลการเรียนดีขึ้น ตลอดจนสอบติดในสถาบันตามที่ตั้งใจ การบอกปากต่อปากจะเกิดขึ้น ส่งผลให้มีผู้มาเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถ้าทำเป็นงานเสริมก็ต้องจัดตารางเวลาให้ดี

จัดสรรรายได้

การเป็นติวเตอร์นั้นจำเป็นต้องมีเครื่องมือเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน สื่อการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และค่าเดินทาง ดังนั้น ในการคิดอัตราค่าเรียนจึงควรคำนวณอย่างรอบคอบ เพื่อให้ติวเตอร์มีกำไรที่เหลือมาใช้จ่ายและเก็บออมในอนาคต ลองคิดค่าสอนแบบรายชั่วโมงในระยะสั้นและรายเดือนในระยะยาว นอกจากนี้อาจจัดหลักสูตรเป็นคอร์ส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเป็นสเต็ป ซึ่งการจัดหลักสูตรเป็นคอร์สขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวิชาที่เรียนและระดับชั้น

“เงินเดือน 5,000 ถึง 10,000 บาทก็สมัครบัตรกดเงินสด A money ได้ทันที”

ติวเตอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนมาก แต่สร้างรายได้กลับมาโดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของตนเอง หากเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เงินเดือนไม่มากมายนัก นอกจากมองหาอาชีพเสริมแล้ว การสมัครบัตรกดเงินสด อาจเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะไม่มีใครรู้ว่ารายจ่ายฉุกเฉินจะมาเยือนเมื่อไร

ย้อนกลับ