ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตร A money

13/5/2563

A money ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ จาก 3% เป็น 2.5% ต่อรอบบัญชี

A money ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

ย้อนกลับ