บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000

1.e-Statement คืออะไร?

A money e-Statement service หรือ บริการแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อและใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money อิเล็กทรอนิกส์ คือ บริการจัดส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money ทางอีเมล โดยผู้ที่สมัครใช้บริการนี้จะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครทุกเดือน เพิ่มความสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือได้รับเอกสารล่าช้า โดยไม่มีการคิดคำนวณค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ

2.สมัครบริการ E-statement ได้อย่างไร?

สามารถสมัครรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือทางหน้าเว็ปไซต์ A money

3.สมัครบริการ E-statement มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบริการใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์

4.จะได้รับ e-Statement ทันที หลังจากที่สมัครรับ e-Statement หรือไม่

หลังจากที่ทำการสมัครรับ ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในรอบบิลถัดไป

5.สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเปิดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่เปิดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการทำรายการเปลี่ยนที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือ เปลี่ยนรหัสผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

6.สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับ e-Statement ได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการทำรายการเปลี่ยนที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

7.สามารถยกเลิกการรับสมัครรับ e-Statement ได้หรือไม่

สามารถยกเลิกการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการทำรายการยกเลิกที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

8.หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดรายการต่างๆเพิ่มเติม เกี่ยวกับ e-Statement ทำอย่างไร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสมัครใช้ e-Statement สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2004-5000 เวลาทำการ 9.00 ถึง 18.00 น. ทุกวัน