บัตรกดเงินสด - A money

โปรโมชั่น

จ่ายบิลบัตรกดเงินสดที่ Big C ทุกสาขา

จ่ายบิลบัตรกดเงินสด A money ที่ Big C ทุกสาขาได้แล้ววันนี้

เงื่อนไขการรับชำระบิล A money

  • รับชำระบิลไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า