บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000

  โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ
หมายเหตุ

  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
  • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงต้วอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
  • จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
  • หากต้องการทราบยอดชำระ สามารถตรวจสอบได้ที่ Amoney.in.th/billings
  • บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น

  •