บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000


สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ออนไลน์

สำหรับผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป และพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อ หมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่)
กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล มาก่อนเท่านั้น

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านในการแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการสมัครของท่านจะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่สมัคร หากท่านพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2004-5000