บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ และขอเรียนให้ท่านทราบว่า การสมัครผ่านระบบออนไลน์มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องด้วยมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก (ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารการสมัครและข้อมูลของท่าน)


ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ท่านสามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้ที่เอมันนี่ทุกสาขาหรือบูธเอมันนี่ใกล้บ้านท่าน

หมายเหตุ:  เพื่อความรวดเร็วในการสมัครและอนุมัติสินเชื่อ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนส่งมอบให้กับพนักงานรับเอกสาร รวมถึงเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งต้องแสดงเอกสารฉบับจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

บัตรกดเงินสด - A money ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์

บัตรกดเงินสดเอมันนี่ ได้ขยายช่องทางการสมัครผ่านระบบออนไลน์ดำเนินการโดยบริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ thaicredit-center ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทนรับสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ โดยมีขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ดังต่อไปนี้

บัตรกดเงินสด - A money