บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000
บัตรกดเงินสด - A money

ข่าวประชาสัมพันธ์

A money บัดดี้เรื่องเงิน

ไอร่า แอนด์ ไอฟุล รับมอบรางวัลสถานประกอบการต้านยาเสพติด

นางสาวณิชาภัทร ขำมาส (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 3 จากนางโสภา เกียรตินิรชา (ขวา) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน "การรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด" ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้