บัตรกดเงินสด - A money

ข่าวประชาสัมพันธ์

A money CSR

"A money บัดดี้ชวนทำดีเพื่อน้อง" ปีที่ 4

นายคัทสุฮิโกะ มาโดโนะ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม "A money บัดดี้ชวนทำดีเพื่อน้อง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นจากภายในองค์กร และพร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ ออกไปสู่สังคมไทย โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของที่ได้จากการเปิดรับบริจาค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนสำหรับนำไปใช้ในการดูแลเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา โดยมี นางนพสร ประสิทธิ์พิชิต ประธานศูนย์ฯ (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติรับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็ว ๆ นี้