บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000

A money e-Statement service หรือ บริการแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อและใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money อิเล็กทรอนิกส์ คือ บริการจัดส่งใบแจ้งยอดการ ใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money ทางอีเมล โดยผู้ที่สมัครใช้บริการนี้จะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง อีเมลของผู้สมัครทุกเดือน เพิ่มความสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหาย หรือ ได้รับเอกสารล่าช้า โดยไม่มีการคิดคำนวณค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ