บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000


  ติดต่อเรา

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

 • เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.: 0-2004-5000 แฟกซ์ : 0-2117-5009
 • อีเมล : cs@aira-aiful.co.th
 • เว็ปไซต์ : www.aira-aiful.co.th

 การรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 •             ผู้ที่มีความประสงค์ร้องเรียน จะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพและแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ - นามสกุล) หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และเอกสารแสดงตน *  ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 4 ช่องทางได้แก่

 •   ช่องทางที่ 1     ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2004-5000 เวลา 09.00 - 18.00 ทุกวัน
 •   ช่องทางที่ 2     ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาของ A money ทั่วประเทศ ตรวจสอบสาขา
 •   ช่องทางที่ 3     จดหมายไปรษณีย์อิเล็กครอนิกส์ Email : cs@aira-aiful.co.th
 •   ช่องทางที่ 4     เว็บไซต์ A money โดยสามารถระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างนี้

 • *  เอกสารแสดงตนต้องเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน
 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านระบุรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักที่ใช้ควบคู่กับบัตรกดเงินสด A money ลงในช่องกรอกรายละเอียด

 แนะนำ/ร้องเรียน/สอบถามข้อมูล

รองรับไฟล์ประเภท PDF เท่านั้น ไม่รวมไฟล์ภาพทุกชนิด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
หากต้องการติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อขอคำปรึกษา หรือ แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สามารถดำเนินการได้
ตามช่องการรับเรื่องร้องเรียน https://www.1213.or.th