ที่ตั้งบริษัท

จำนวนรวม 41 สาขา
เครือข่ายสาขา

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ชั้น 3 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 (ชั้น 3 โซนธนาคาร หน้าธนาคารทหารไทย)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.30 - 20.00 น.
  • โทร. : 0-2194-2923

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 88 หมู่ 10 ชั้น 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (ชั้น 3 โซนธนาคาร ตรงข้ามธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 077-489-752

เดอะมอลล์ โคราช

เลขที่ 1242/2 ชั้น B ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ชั้น B โซนธนาคาร ติดกับร้าน Watsons)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 11.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 044-393-473-4

หมายเหตุ : เมื่อมีการเปิด-ปิด สำนักงานสาขา บริษัทจะปิดป้ายประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการสำนักงานสาขานั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ของทุกวัน