ที่ตั้งบริษัท

จำนวนรวม 52 สาขา
เครือข่ายสาขา

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ชั้น 3 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 (ชั้น 3 โซนธนาคาร หน้าธนาคารทหารไทย)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.30 - 20.00 น.
  • โทร. : 0-2194-2923

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 88 หมู่ 10 ชั้น 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (ชั้น 3 โซนธนาคาร ตรงข้ามธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 077-489-752

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เลขที่ 99, 99/1, 99/2 หมู่ 4 ชั้น 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 (ชั้น 3 โซนธนาคารใกล้ธนาคารกสิกรไทย)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 11.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 053-288-676-7