ที่ตั้งบริษัท

จำนวนรวม 41 สาขา
เครือข่ายสาขา

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

เลขที่ 160 ชั้น G ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 (ชั้น G โซนธนาคาร หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 11.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 0-2416-5528

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

เลขที่ 9/99 ชั้น 3 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ชั้น 3 โซนธนาคาร ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์: 11.00 - 20.00 น.
    วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 10.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 055-338-481

เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

เลขที่ 319 ชั้น 2 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 (ชั้น 2 หน้าบันไดเลื่อนทางขึ้น หน้าร้าน Power Buy)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์: 11.00 - 20.00 น.
    วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 10.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 054-811-684

หมายเหตุ : เมื่อมีการเปิด-ปิด สำนักงานสาขา บริษัทจะปิดป้ายประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการสำนักงานสาขานั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ของทุกวัน