ที่ตั้งบริษัท

จำนวนรวม 41 สาขา
เครือข่ายสาขา

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เลขที่ 311 หมู่ 7 ชั้น 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ชั้น 3 ฝั่งโรบินสัน ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์: 10.30 - 20.00 น.
    วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 10.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 045-422-883

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

เลขที่ 99 ชั้น 2 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (ชั้น 2 โซนธนาคาร หน้าธนาคารออมสิน)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.30 - 20.00 น.
  • โทร. : 064-585-6281

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 13 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 (ชั้น 2 โซนลานโปรโมชั่น ติดกับร้าน Bata)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 11.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 064-585-6291

หมายเหตุ : เมื่อมีการเปิด-ปิด สำนักงานสาขา บริษัทจะปิดป้ายประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการสำนักงานสาขานั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ของทุกวัน