ที่ตั้งบริษัท

จำนวนรวม 41 สาขา
เครือข่ายสาขา

อยุธยาซิตี้พาร์ค

เลขที่ 126 หมู่ 3 ชั้น 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 (ชั้น 1 ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.00 - 20.00 น.
  • โทร. : 035-801-891-2

อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

เลขที่ 999 หมู่ 1 ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (ชั้น 1 โซนหลังห้าง ทางเข้าห้องน้ำ ติดกับร้าน Converse)

  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 10.30 - 21.00 น.
  • โทร. : 02-183-0790-1

หมายเหตุ : เมื่อมีการเปิด-ปิด สำนักงานสาขา บริษัทจะปิดป้ายประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการสำนักงานสาขานั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ของทุกวัน