บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000
บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรกดเงินสด A money สมัครง่าย เพียงมีรายได้ประจำ 5,000 บาทขึ้นไป อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ให้คุณเติมเต็มความสุข รับบัตรได้ทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี*
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

 • หมายเหตุ: *20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง
 2. เอกสารแสดงรายได้
 3. 2.1 รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)
   หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง
  • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุดติดต่อกันตัวจริง
  2.2 รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง(ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

  หมายเหตุ:
  - กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการที่ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
  - กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบ บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

บัตรกดเงินสด - A money ช่องทางการสมัคร

A money ยินดีให้คำแนะนำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทเงินสดหมุนเวียน เพียงคุณมีรายได้ประจำขั้นต่ำ 5,000 บาท ก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้ที่ A money ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ สอบถามข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยประเมินคุณสมบัติผู้สมัครของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money