บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000
บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money การเบิกถอนเงิน

ท่านสามารถใช้บัตรกดเงินสด A money เบิกถอนเงินได้อย่างสะดวก ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละวัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม เมื่อกดเงินจากเครื่อง ATM ของ A money กดได้ตั้งแต่ 100 - 25,000 บาทต่อครั้ง กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บัตรกดเงินสด


เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของ A money ตลอด 24 ชม.

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดที่เครื่อง ATM ของ A money
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
  • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ต่อครั้ง) หรือธนบัตรไม่เกิน 25 ใบ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของ A money

บัตรกดเงินสด - A money


การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร

บัตรกดเงินสด - A money


หมายเหตุ: ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั่งแต่ 100 บาทขึ้นไป
วงเงินสูงสุดในการเบิกถอนเงินสดแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดในการจ่ายจากเครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี


บัตรกดเงินสด - A money