บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000
บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเบิกเงินสดมาใช้ รายละเอียดจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเมื่อลืมรหัสผ่าน บัตรเสียหายหรือสูญหาย ต้องติดต่อสาขาใกล้บ้านอย่างไรเพื่อให้ท่านมีความสะดวกต่อการเบิกถอนเงินสดมาใช้งานในแต่ละครั้ง

บัตรกดเงินสด - A money การรับบัตรและการเก็บรักษาบัตร

 1. หลังจากยื่นเอกสารการสมัครครบถ้วน จะได้รับบัตรกดเงินสด A money ทันที ทั้งนี้บัตรจะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ โดยบริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านทางข้อความ (SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 2. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของบัตรกดเงินสด A money พร้อมลงลายมือชื่อในช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรทันทีด้วยปากกาลูกลื่น
 3. เมื่อบัตรกดเงินสด A money ได้รับการอนุมัติ กรุณาเปิดใช้บริการบัตรกดเงินสด A money ทันที ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 กด *2 ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีไม่เปิดใช้บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร บัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 4. เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเก็บบัตรกดเงินสด A money และรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักไว้ในที่เดียวกัน รหัสกดเงินสดเป็นรหัสส่วนลับส่วนบุคคลไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ รวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตร และหมายเลขหน้าบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทน

บัตรกดเงินสด - A money รหัสบัตรกดเงินสด A money

 1. เป็นรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักที่ใช้ควบคู่กับบัตรกดเงินสด A money สำหรับการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM A money หรือ ธนาคารพันธมิตร
 2. ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักได้ที่เครื่อง ATM ของ A money หรือ ติดต่อสำนักงานสาขา A money

บัตรกดเงินสด - A money การขอทำบัตรใหม่

 1. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
  1. 1) โทรอายัดบัตรที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 ช่วงเวลาทำการ 9.00-18.00 น. ทุกวัน
  2. 2) เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อสำนักงานสาขา A money เพื่อขอออกบัตรใหม่
 2. กรณีบัตรชำรุด
  • 1) หากบัตรกดเงินสด A money ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากบัตรหักหรือ แถบแม่เหล็กเสีย หรือสาเหตุอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money
 3. กรณีอื่นๆ เช่น ลืมรหัส, กดรหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money

หมายเหตุ : ในการขอออกบัตรใหม่ทุกกรณี ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอออกบัตรใหม่ 100 บาท/ครั้ง โดยจะเรียกเก็บในรอบบัญชีถัดไป