บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเบิกเงินสดมาใช้ รายละเอียดจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเมื่อลืมรหัสผ่าน บัตรเสียหายหรือสูญหาย ต้องติดต่อสาขาใกล้บ้านอย่างไรเพื่อให้ท่านมีความสะดวกต่อการเบิกถอนเงินสดมาใช้งานในแต่ละครั้ง

บัตรกดเงินสด - A money การรับบัตรและการเก็บรักษาบัตร

 1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของบัตร พร้อมลงลายมือชื่อในช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรทันทีด้วยปากกาลูกลื่น
 2. เมื่อบัตรได้รับการอนุมัติ กรุณาเปิดใช้บริการบัตรกดเงินสด A money ทันที และเพื่อความสะดวก ควรเตรียมหมายเลขบัตรกดเงินสด A money 16 หลัก และหมายเลขบัตรประชาชนก่อนทำรายการเปิดใช้บัตร
 3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับบัตรกดเงินสด A money กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000
 4. ไม่ควรเก็บบัตร และรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักไว้ในที่เดียวกัน และรหัสกดเงินสด เป็นรหัสลับส่วนบุคคลไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ

บัตรกดเงินสด - A money รหัสบัตรกดเงินสด A money

 1. เป็นรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักที่ใช้ควบคู่กับบัตรกดเงินสด A money สำหรับการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM A money หรือธนาคารอื่นๆ
 2. ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสส่วนตัวได้ที่ตู้ ATM A money หรือสำนักงานสาขา A money

บัตรกดเงินสด - A money การขอทำบัตรใหม่

 1. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย
  1. 1) โทรอายัดบัตรที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 0-2004-5000
  2. 2) เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อสำนักงานสาขา A money เพื่อขอออกบัตรใหม่
 2. กรณีบัตรชำรุด
  • หากบัตรกดเงินสด A money ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากบัตรหักหรือ แถบแม่เหล็กเสีย หรือสาเหตุอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money
 3. กรณีอื่นๆ เช่น ลืมรหัส, กดรหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money

หมายเหตุ : ในการขอออกบัตรใหม่ทุกกรณี ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอออกบัตรใหม่ 100 บาท/ครั้ง