บัตรกดเงินสด - A money ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2004-5000
บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money สิทธิประโยชน์ของบัตร

บัตรกดเงินสด A money - สมัครง่าย อนุมัติไว รับบัตรได้ทันที

บัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) ที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน เพื่อสนับสนุนทุกความปรารถนาให้เป็นจริง อีกทั้งยังมอบเงินสำรองสำหรับโอกาสพิเศษและยามจำเป็น ให้ชีวิตคุณง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เอมันนี่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณด้วยความจริงใจ

วงเงินอนุมัติ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป)

อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และ วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท*
*การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ฯ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ

บัตรกดเงินสด - A money รูปแบบบัตรกดเงินสด A money

บัตรกดเงินสด - A money

 1. ชื่อบัตรกดเงินสด เอมันนี่ (A money)
 2. หมายเลขบัตร
 3. บริการข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัตรกดเงินสด A money
 4. แถบแม่เหล็ก
 5. แถบลายเซ็น โปรดเซ็นชื่อบนแถบด้านหลังบัตร
 6. ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2004-5000

บัตรกดเงินสด - A money บริการของบัตรกดเงินสด A money

บัตรกดเงินสด - A money

เบิกถอนเงินสด ด้วยบัตรกดเงินสด A money

ถอนเงินผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสด (ATM) ของ A money

 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของ A money
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ต่อครั้ง) หรือธนบัตรไม่เกิน 25 ใบ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

ถอนเงินผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสด (ATM) ของธนาคารพันธมิตร

 • ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสด 13 บาท/ครั้ง
 • ถอนเงินสดขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุดในการเบิกแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดในการเบิกจ่ายจากเครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

บัตรกดเงินสด - A money ตัวอย่างแสดงการใช้วงเงินในบัตรเมื่อมีการเบิกถอนและชำระคืน

บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money

บัตรกดเงินสด - A money

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • วงเงินสินเชื่อ หมายถึง ยอดวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ
 • วงเงินสินเชื่อคงเหลือ หมายถึง ยอดวงเงินสินเชื่อที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้
 • เงินต้นคงค้าง หมายถึง ยอดวงเงินสินเชื่อใช้ไปแล้วยังไม่ถึงกำหนดชำระคืน

หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดง เป็นเพียงตัวอย่างที่ยังไม่รวมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน